Marble Fuarı Ertelendi...

MARBLE FUARI ERTELENDİ…

İzmir Marble Fuarı genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı Sektör Temsilcileri ve İZFAŞ Yetkililerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.12 Aralık Cumartesi Günü İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, TMD Başkanı Ali Emiroğlu, Dernek Başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantının gündem maddesi 24-27 Mart 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Marble Fuarı ile ilgili idi.
Sektör ile ortak akıl oluşturulan toplantıda; pandemi koşullarının fuara etkisi ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ FUAR ERTELENDİ

2020 yılında Pandemi nedeniyle yapılamayan fuar bu yıl için de belirlenen tarihlerde yapılamayacağı ve ertelenmesi görüşü benimsendi. Marble İzmir’in 2021 yaz dönemine ertelenmesine, yeni tarihin ise bir sonraki Danışma Kurulu Toplantısında belirlenmesine karar verildi. Toplantıda sanal ortamda doğaltaş sektörünü destekleyecek çalışmalar yapılması yönünde de görüş birliğine varıldı.