Alaçatı Delikli Koy “Jeosit alan” ilan ediliyor

Alaçatı Delikli Koy “Jeosit alan” ilan ediliyor

Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Alaçatı’daki Delikli Koy’un Jeosit alan olarak ilan edilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda oybirliği ile kabul edildi.

Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi MHP’li Alpaslan Koparal tarafından verilen önerge, Çevre ve Sağlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları’nda oybirliği ile kabul edilmesinin ardından, dün yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da oybirliği ile kabul edildi.

Komisyonlarda oybirliği ile kabul edilen ve Büyükşehir Meclis Toplantısı gündemine alınan raporda şöyle denildi;

“Çeşme Alaçatı’da Delikli Koy diye adlandırılan plaj-koyun Jeosit olarak ilan edilmesi ve aynı bölgede daha önceden koruma altına alınmış olan ancak bu konuda başarı elde edilemediği ya da korumanın devam ettirilemediği görülen kum zambakları üzerinde çalışmaya ve daha önceden başlanmış projenin koruma alanı bütünlüğü içerisinde devam ettirilmesi için her türlü girişimin, öncülüğün yapılması, bu girişimin il sınırları içerisinde yer alan ve diğer jeolojik ve biyolojik miraslarımızın tespiti ve kaydı için başlangıç olmasına ve kapsamlı çalışmalar yürütülmesine yönelik Yazılı Önerge’nin ; “Çeşme Belediye Başkanlığı ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan talep edilen ve değerlendirilen görüşler doğrultusunda Alaçatı Delikli Koy mevkiinde yaklaşık 23 milyon yıl önce oluşumu başlayan ve ‘Alaçatı Piroklastikleri’ olarak adlandırılan kayaçlar, kıyılarımızda ender olarak rastlanan ‘Deniz Kemeri’ şeklindeki jeolojik yapıyı oluşturmuştur. Bu jeolojik mirasların korunması adına yapılacak olan jeoenvanter çalışmaları ile devamındaki Jeosit alanı ilan çalışmalarının başlatılması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna”

• Jeosit :
Yeryüzünde nadir rastlanan belli bir süreci, olayı, zamanı veya sonucu temsil eden jeolojik ve jeomorfolojik olgular ile yer kabuğunun geçmişine ait kanıt oluşturabilecek doğal oluşumlardır.

• Piroklastik:
Volkanik faaliyetler esnasında volkandan çıkan her çeşit parçalı-kırıntılı malzemenin depolanma süreçleri sonucu bir depolanma alanında birikmesiyle oluşan kayaçlara denir. Böylece hem volkanik ve hem de sedimanter süreçleri kapsarlar. Bunlar aynı zamanda sedimantasyonla aşağı yukarı hem yaş olan volkanik bir kaynaktan türemişlerdir.