Tümmer, Bakan Albayrak'a Sektör Sorunlarını İletti

Berat Albayrak Stonelife

Toplantı açılışında Bakan Albayrak; Maden politikası açısından önemli bir yeri olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası(TÜVEK) ile ilgili yasal sürecin Temmuz ayında yayımlanan Yönetmelikle birlikte devreye girdiğini söyledi. 

Bakan Albayrak ayrıca; Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MİGEM) yeniden yapılandırılmasında liyakat çerçevesinde nitelikli çalışan personel ihtiyacıyla ilgili ilk fazı başlattıklarını ifade ederek, özellikle iş süreçlerinin hızlanmasıyla alakalı önemli adımlar attıklarını vurguladı. Albayrak, "MİGEM' de bugüne kadar birikmiş tüm iş yükünün Eylül sonu itibarıyla sıfırlanacağını, bundan sonra MİGEM’ in çok daha dinamik ve aktif bir kuruma dönüşeceğini söyledi. 

Maden Yönetmeliği

MADEN YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL'DEN ÖNCE YAYINLANACAK, GÜVENLİK VE İŞÇİ SAĞLIĞI UNSURLARINDA TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK

Maden yönetmeliğini 30 Eylül'den önce yayınlayacaklarını, güvenlik ve işçi sağlığı unsurlarında tolerans göstermeyeceklerini ifade eden Bakan Albayrak, “ üçüncü ülkelerde kamu olarak önümüzü açacak modellerle özel sektörün iş bitiriciliğini kamunun bilgi birikimiyle harmanlayacağız. Bürokrasinin azaltılmasıyla birlikte şeffaflık sürecini bu resme ekleyeceğiz. E-maden sistemine geçerek birçok iş yükünü hafifleteceğiz. Tüm bu çerçeveden bakıldığında, sektörü yeniden yapılandıracağız. Artık biz bölgede ve dünyada önemli firmaların Türkiye'de de faaliyette olduğu bir sektörel büyümeye de şahit olacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Madencilik Sektör Toplantısına TÜMMER üyesi firmaların yanı sıra çok sayıda sektör paydaşı katıldı. Toplantıda söz alan TÜMMER Başkanı Raif Türk, TÜMMER hakkında bilgi verdikten sonra, hazırlamış oldukları raporu Bakan Albayrak’ a takdim etti. TÜMMER Başkan Yardımcısı M. Turgut ÇOPUROĞLU ise sektör sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğaltaş sektörünün, Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş tek Sivil Toplum Kuruluşu TÜMMER’in hazırladığı rapor ise madencilik ve doğaltaş sektörünün fotoğrafını ortaya koyması açısından önemli olarak değerlendirildi.

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Bakan Albayrak’a sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren detaylı bir dosya iletti.

TÜMMER’İN SEKTÖREL SORUNLARA İLİŞKİN TEMASLARI HALEN MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI NEZDİNDE SÜRÜYOR.

İstanbul toplantısının ardından, Ege Maden İhracatçılar Birliği’ nin TÜMMER ile birlikte organize ettiği Sektör Toplantısına MİGEM Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı katıldı. Toplantıda ; Genel Müdür Mithat Cansız katılımcılara hitaben detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Maden sektöründe veri toplama, ödeme ve belgelendirme işlemlerinin birlikte yürütüleceği, e-maden” platformu ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiği ve sistemin 2018 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü, MİGEM personeli ve maden sektör paydaşlarının yararlanabileceği “MİGEM Akademisi” nin faaliyete geçeceği, Maden sektöründe yer alan firmaların yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecinde yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması, yasal süreçlerin firma dostu hale getirilmesi amacıyla bir istişare platformu olarak maden sektörünün bağlı olduğu Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da katılımları ile 30.09.2017 tarihine kadar ‘’Maden Koordinasyon Kurulu’’ kurulacağı Genel Müdür tarafından ifade edildi.

Genel Müdür ayrıca; Yeni mevzuat çalışmaları kapsamında “Maden Bölgesi Uygulama Yönetmeliği” nin kısa sürede yürürlüğe gireceğini, CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) üyeliğinin 31 Ekim 2017'de gerçekleşeceğinden bahisle CRIRSCO' ya üyelik ile birlikte firmaların madencilik projelerini CRIRSCO sistemine aktararak, mevcut projeleri üzerinden bankalardan finans sağlanma imkanına kavuşacağını söyledi.

Raif Türk

RAİF TÜRK “AÇIKLANAN UMUT VERİCİ BU KONULARIN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE BİRLİKTE, İHRACATIMIZIN 2,5 MİLYAR DOLARA ÇIKMASINI SAĞLAMAK İÇİN TÜM SEKTÖR BİLEŞENLERİ OLARAK ÇABA HARCAYACAĞIZ”

Toplantıda TÜMMER Başkanı Raif Türk “Bakanımızın ve siz Genel Müdürümüzün açıkladığı umut verici bu konuların hayata geçirilmesiyle birlikte, ihracatımızın 2,5 milyar dolara çıkmasını sağlamak için tüm sektör bileşenlerinin çaba harcayacağını” ifade etti.

İzmir’ de yapılan toplantının ardından ise; TOBB Türkiye Madencilik Meclis toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç ve TOBB Türkiye Madencilik Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı. TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk sektör sorunları hakkında Bakan’ a bilgi verirken, Başkan Yardımcısı Turgut Çopuroğlu hazırladığı sunum üzerinden açıklamalarda bulundu. TÜMMER’ in hazırladığı raporun Bakan Faruk Özlü’ ye takdim edildiği öğrenildi.

TÜMMER’in sektörel sorunlara ilişkin temasları halen Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde sürüyor.