MASİS MADEN SANAYİİ İŞVERENLERI SENDIKASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI NACI İLCİ

MASİS
Maden Sanayii İşverenleri Sendikası
Yönetim Kurulu Başkanı Naci İLCİ

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası, madencilik sektörünün ilk ve tek işveren sendikası olarak 2018 yılında resmen kurulmuştur. 2019 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk Genel Kurulumuz sonucunda ise Yönetim Kurulumuz seçilerek görevine başlamıştır. Bünyesinde sektörümüzün seçkin firmalarını barındıran MASİS, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) çatısı altında faaliyetlerine devam etmekte ve konfederasyonun yönetim kurulunda temsil edilmektedir.

Bir işveren sendikası olarak doğal önceliğimiz sektörümüzdeki işçi ve işveren ilişkilerinin doğru şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktır. Nihai hedefimiz ise Türkiye’de madenciliğin bulunduğu konumu çok daha yukarılara taşımak, sektörümüzün kanayan birer yara haline gelmiş sorunlarına akılcı çözümler getirerek tıkanan madencilik faaliyetlerinin önünü açmaktır.

Yeni kaynaklarımızın stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tespitinin gerçekleştirilmesi, sektörümüzün teknolojik alt yapısının güncellenerek güçlendirilmesi, çevreye duyarlı yatırımların sayısının arttırılması ve sektör temsilcilerimiz arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak karşılaştıkları güçlüklerin bertaraf edilmesi için sektörümüzün seçkin firmalarından oluşan bir işveren sendikası olarak gerekli olan tüm girişimler yapılacaktır.

Sorunların çözümü adına, kamu ve sivil toplum arasında sağlam bir işbirliğini tesis ederek madencilik sektörünün daha güncel ve şeffaf bir mevzuatla yönetilmesini sağlamak için sorumluluk alınacaktır.

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası olarak:

Sektörümüz hakkındaki yanlış algıları ortadan kaldırıp ortak akılla hareket ederek bilinçli ve planlı çalışmalar yapılması neticesinde doğru algılar oluşturmak,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre, teşvik gibi alanları düzenleyen mevzuat ve uygulamaların oluşturabildiği bir kısım sorunları takip etmek, çözüme kavuşturmak ve bu konularda karar mercilerine ulaşabilmek,

Sektörümüzdeki teknolojik, bilimsel ve hukuksal gelişmeleri takip etmek,

Ve üye işverenlerimizin ortak sesi olarak sektörümüzü ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek, hedeflerimizin arasında yer almaktadır.

İnsan haklarına saygılı, çevreye duyarlı ve adalet ilkesinden ödün vermeyen stratejiler geliştirerek sektörümüzün önem ve değerini ulusal kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak için çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecektir.

Kapsayıcılığımızı gün geçtikçe arttırıp temsil ettiğimiz işveren portföyünü genişleterek sektörümüz adına çok daha başarılı işlere imza atmanın inanç ve kararlığındayız. Sektörümüzdeki temsil gücümüzle birlikte sendikamızın kurumsal kapasitesini de geliştirmek adına profesyonel bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü adına madencilik sektörü büyük ve stratejik bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar da çok değerli ve önemlidir. Maden Sanayii İşverenleri Sendikası olarak, ülkemizin aydınlık geleceği yolunda elde edeceğimiz üstün başarılarla ülkemizi ve sektörümüzü taçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Çevreye ve tabiat varlıklarımıza olan duyarlılığımızı topluma aktaracağız. Madencilik faaliyetlerini önemseyen, destek veren ve bu sektörün değerini kavrayan bir kamuoyu yaratmak için çalışacağız. Yanlış uygulamaların bizler de karşısında olacağız ancak sektörümüze zarar verecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz.

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası;

-TBMM Bütçe Plan Komisyonu,
-TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu,
-Kalkınma Planı Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu,
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG İlgili Komisyonlarda temsil edilerek; üyelerinin ekonomik, teknolojik, sosyal ve hukuki yararları için kamu, özel sektör kuruluşları ve STK'ların çalışmalarına katılmaktadır. Sloganımız “Yer Altının Göz Kamaştırıcı Cevherleriyle Türkiye’nin Geleceğini Aydınlatıyoruz” olacaktır. Bu sloganla, milli hedeflerimize ulaşma yolunda, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk madenciliğinin gücü ve sesi olmak için çalışacağız.