Uluslararası Taş Kongresi, Marble Fuarı ile Eş Zamanlı Olarak İzmir'de Gerçekleştirilecek

ULUSLARARASI TAŞ KONGRESİ, MARBLE FUARI İLE EŞ ZAMANLI OLARAK İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

V. Uluslararası Taş Kongresi; Marble Fuarı’nın 25. Yılında olması Doğaltaş ve Teknolojileri Fuar’ı ile eş zamanlı olarak 27-29 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılacak.

Kongre; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İZFAŞ ve EİB tarafından organize ediliyor.

ANA TEMA “TAŞ’IN AKLI”


Kongre’nin Eş başkanları Prof. Dr. Sacit Özer ve Doç.Dr. Deniz Özkut, dergimizle Kongre ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştılar: V. Uluslararası Taş Kongresi; Marble Fuarı’nın 25. Yılında olması Doğaltaş ve Teknolojileri Fuar’ı ile eş zamanlı olarak 27-29 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılacak. V. Uluslararası Taş Kongresi ‘nin ana teması “ Taş’ın Aklı” olarak belirlendi. Kongre ile; disiplinler arası ilişkinin güçlenmesi ve meslekler arası işbirliğinin arttırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede, konularında uzman ulusal ve uluslararası davetli konuşmacıların katılacağı programlar oluşturuldu. Farklı ülkelerden katılımcıların yoğun olarak yer aldığı programlara yeni uluslararası davetli konuşmacıların katılması da gündemde.

Kongrede:
-tasarımsal ögelerin ön plana çıkarılması,
-taş ve ocak üretimindeki güncel gelişmeleri içeren yenilikçi sarf malzemelerinin, yöntemlerin ve makine teknolojisindeki ulaşılan en son tekniklerin tanıtılması,
-doğal malzemenin kültürel miras bağlamındaki ve çağdaş mimari tasarım alanındaki yeri ve öneminin konu edilmesi,
-son yıllarda öne çıkan çevre ve artıkların geniş boyutlarda ele alınması ve tartışılması,
-jeolojik miras, mozaik ve müzecilik konularının öneminin vurgulanması ve bu alanlarda gelişen çalışmaların sunulması,
-Türkiye’nin değişik bölgelerindeki taş zenginliğinin tanıtılması hedefleniyor.

Kongre sırasında taş sektöründeki sorunlar ve gelişmelerle ilgili paneller de düzenleneceğini belirten başkanlar; Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın 25. Yılı nedeniyle görkemli bir kongrenin planlandığına işaret ediyorlar.
Prof. Dr. Sacit Özer ve Doç.Dr. Deniz Özkut; kongre süresince geniş katılımlı bir “Mozaik Çalışması” yapılacağını ve oluşturulan eserin de sergilenmek üzere Marble Fuarı’na hediye edileceği belirttiler. Başkanlar ayrıca, kongre sırasında fotoğraf sergileri, öğrencilere yönelik “Hazine Avı”, İzmir ve yakın çevresindeki ören yerlerine teknik geziler düzenleneceğini de ifade ettiler.

Kongre’nin Oturum Konuları:

- Taş ve Jeoloji
- Taş, Kültür ve Kullanım Alanları
- Çağdaş Mimari Tasarımda Taş’ın Yeri
- Jeolojik Miras ve Taş
- Çevre ve Artıklar
- Kültürel Miras
- Taş Üretiminde Yenilikçi Sarf Malzemeleri
- Ocak Üretiminde Yenilikçi Yöntemler
- Makina Teknolojisi
- Küresel Pratikler
- İşçi Sağlığı Güvenliği ve Sektörel İnsan Kaynakları
- Taş, Mozaik ve Müzecilik
- Yerel Bağlam olarak belirlendi.

Kongre içeriği ve programına ilişkin ayrıntılı bilgilere “http://www.uluslarasitaskongresi.com”adresinden ulaşılabiliyor. Bir yılı aşkın süredir kusursuz bir kongre olması için yoğun emek sarf eden organizasyonun tüm paydaşlarına ve kongre eş başkanlarına verdikleri bilgiler için teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz.