Türk doğaltaşı dünyada bir marka

Türk doğaltaşı dünyada bir marka

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, doğaltaş sektörünün son durumunu değerlendirdi. Türkiye’nin tasarım ve uç üründe bir sırçama yapması gerektiğini vurgulayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin üretimi etkilemediğini ve ‘inadına üretim, inadına ihracat’ sloganıyla tempolarını artırdıklarını belirtti. Kaya, Türk doğaltaşının dünya da artık bir marka haline geldiğini söyledi.

Küresel Doğaltaş Sektörü

Katma değerli ürün ihracatında lider sektörler arasında yer alan Doğaltaş sektörü Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan sektörler arasında yer alıyor. Ancak tüm sektörlerde olduğu gibi doğaltaş sektörü de ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin etkisini üzerinde fazlasıyla hissediyor. Geçtiğimiz dönemde özellikle dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar küresel ölçekte tüm sektörlerin ihracatını düşürdü. Maalesef doğaltaş sektörü de bu durumdan etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Çin Doğaltaş Sektörü

Oldukça önemli bir pazarımız konumundaki Çin’in 2014 yılında başlattığı bazı uygulamalar sektörümüzü olumsuz yönde etkiledi. Çin’in hammadde politikası gereği ithalatı sınırlandırması ve yine Çin’de doğal taş sektörünün birebir bağlantılı olduğu inşaat sektörünün durma noktasına gelmesi Türkiye’den yapılan doğal taş ihracatının düşmesine neden oldu.

Çin’de inşaat sektöründe frene basma devam ederken bir taraftan da doğaltaş stoklarını bitiriyor. Çin’de hükümetin ekonomik politikaları var olan durgunluğun bir diğer nedeni. Yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen en büyük pazarımızda müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlü tutma adına Birliğimizce milli katılım organizasyonu gerçekleştirilen “Xiamen 2017 Stone Fair” fuarına geniş kapsamlı bir katılım gerçekleştireceğiz.

Xiamen 2017 Fuarı

Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile katılacak 69 firmanın stant yerlerini kura çekimi ile belirledik. Bir önceki sene fuar ana organizatörü tarafından Birliğimize tahsis edilen yerleşim planında kör noktalar vardı. Söz konusu kör nokta ve stantlar bir kaç firmamızın mağdur olmasına yol açtı. Bu sene aynı problemle karşılaşmamak amacıyla fuar idaresi ile görüşerek yerleşimin planını revize ettirdik. Söz konusu yeni yerleşim planına istinaden ise kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde tüm firmaları davet ederek kura çekimini gerçekleştirdik.

Milli Katılım Organizasyonumuz ile 3061 m2 alanda 69 Türk firması fuara katılırken, bireysel katılan Türk firmaları ile birlikte Türkiye’den 150 firma dünyanın en büyük doğaltaş ve teknolojileri fuarında Çin ve Uzakdoğu başta olmak üzere tüm dünyaya ihracatlarını arttırma çabası içinde olacak.

Xiamen sadece blok mermer satış noktası değil. İşlenmiş ürün almak için dünyanın 4 bir tarafından alıcılar Xiamen Fuarı’na geliyor. Blok alımlarındaki yavaşlamaya rağmen işlenmiş ürün ihracat potansiyeli bizim için çok önemli. Malezya, Singapur, Meksika, Avusturalya, Kore, ABD’den talepler arttı. Xiamen Fuarı’na dünyanın her tarafından alıcılar geliyor. İşlenmiş ürün ihraç eden firmalarımızın ticari bağlantılarla döneceğini umuyoruz.

Sektörün Geleceği

Türk doğal taş sektörünün 1980 sonrasında İtalya’nın pazarına girdiğinde İtalyanlar tasarım ve işlenmiş ürünlere yönelip pazardaki pozisyonlarını değiştirdiler. İtalya, Türk doğal taş sektörü ile rekabet edemeyeceğini görünce tasarım ve uç ürünlere yöneldi. Bizden fazla ihracat yaptılar. Bugün Türkiye İtalya olacak, İran ise Türkiye. İtalya’nın tasarım ve uç ürün konusundaki bilgi birikimini analiz etmek üzere yakın zamanda bölgeye düzenleyeceğimiz teknik inceleme gezisi sonucunda elde edeceğimiz çıktılar ile Türk doğal taş sektörünün muhteşem renk seleksiyonu ve kalitesini katma değerli ürünlerle ön plana çıkaracağız. Yine bu amaç doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile firmalarımızı bir araya getirerek Türk doğal taş sektörünün tasarım ve işlenmiş ürüne yoğunlaşmasını sağlayacağız. Bu sayede daha katma değerli üretim ve ihracatın zeminini oluşturup 2023 ihracat hedeflerine ulaşacağız.